Forum
Proiect interreg Romania Bulgaria locuri de munca Jobs Giurgiu Teleorman

COMUNICAT DE PRESĂ

Fundația EMMA (România) și partenerul său Centrul European de Informare (Bulgaria) au organizat la Ruse (regiunea administrativă Ruse, Bulgaria), în zilele de 6 și 7 martie 2018, un târg de locuri de muncă în zona transfrontalieră, în cadrul proiectului “Uniți pentru o Piață a Muncii Comună: O abordare integrată privind mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră România–Bulgaria”.

Activitatea se înscrie organic în calendarul de implementare și vine în continuarea activităților de conștientizare și networking din proiect, a târgului de locuri de muncă și activităților de orientare în carieră și consiliere profesională din județul Giurgiu, de la finele anului trecut. Rețeaua transfrontalieră de angajabilitate, formată din companii de recrutare, autorități locale și școli profesionale, se dovedește astfel din ce în ce mai activă, pe fondul creșterii cererii de locuri de muncă în regiune și al deschiderii angajatorilor pentru organizarea de stagii de practică și internship-uri, menite să faciliteze integrarea candidaților la noul loc de muncă.

Pe durata a două zile, în zona centrală a orașului Ruse, în sediul fostei Direcții pentru Taxe și Impozite, angajatori din Bulgaria și din România reprezentând atât mediul privat, cât și pe cel public au prezentat oferta lor de locuri de muncă. În spațiul închiriat, cu o capacitate de primire pentru aproximativ 90-100 de persoane în condiții optime, au fost instalate mese la care candidații au putut completa formularele puse la dispoziție de organizatori, după înregistrare și primirea unui pachet promoțional din partea proiectului UNITED, a cărui echipă a asigurat vizibilitatea proiectului transfrontalier prin prezentări și acordarea de consultanță celor interesați.

Participanților aflați în căutarea unui loc de muncă le-au fost prezentate informații despre:

  • - locurile de muncă disponibile, potrivite calificărilor personale deținute,
  • - angajatorii relevanți pentru domeniul de calificare respectiv, prezenți în eveniment,
  • - alte medii de unde pot accesa informații cu privire la locurile de muncă de pe piața muncii,
  • - tehnici de elaborare a CV-ului și scrisorii de intenție,
  • - modalitatea de prezentare în cadrul unui interviu.

Proiectul va lansa următoarea ediție a unui târg de locuri de muncă pe teritoriul României, în județul Teleorman, în a doua jumătate a lunii aprilie 2018.