Forum
Proiect interreg Romania Bulgaria locuri de munca Jobs Giurgiu Teleorman

Nou în legislația muncii și protecției sociale

Azi intră în vigoare o nouă Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă, precum : H.G. nr. 174/2002, H.G. nr. 377/2002, H.G. nr. 855/2013, H.G. nr. 473/2014, H.G. nr. 726/2007, H.G. nr. 1850/2006.

Exemplificare : H.G. nr. 377/2002 de aprobare a Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora.

2.1. Nu beneficiază de sumele reprezentând completarea veniturilor conform art. 72 din Legea nr. 76/2002 persoanele care solicită acordarea acestor sume, dar nu depun toate documentele solicitate pentru plata acestor drepturi.

Notă. Veniturile prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 reprezintă sumele ce pot fi primite din momentul angajării șomerului cu normă întreagă până la sfârșitul perioadei pentru care acesta era îndreptățit să primească indemnizația de șomaj.

2.2. Prima de reinserție pentru absolvenții instituțiilor de învățământ și ai școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la AJOFM și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni este de 3 ori valoarea indicatorului social de. Absolvenții care nu transmit toate documentele solicitate în termenul legal pentru acordarea acestor drepturi nu beneficiază de aceste măsuri.

2.3. Se stabilește obligația ca, pentru acordarea primei de activare, șomerii trebuie să fie înregistrați la AJOFM de cel puțin 30 zile. Se introduc unele modificări privind procedura de acordare a primei de activare referitor la transmiterea documentelor lipsă.

2.4. Persoanele care solicită acordarea primei de activare/ primei de încadrare/ primei de instalare/ primei de relocare, dar nu depun toate documentele care lipsesc nici după solicitarea AJOFM, nu beneficiază de aceste măsuri.

2.5. Se completează procedura privind încheierea convențiilor între AJOFM și angajatorii care încadrează, pe perioadă nedeterminată, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior, inclusiv cu handicap, cu referire la transmiterea documentelor lipsă. Măsurile de stimulare pentru acești absolvenți se aplică și pentru luna pentru care documentele prevăzute de lege sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele.

2.6. Se completează procedura privind acordarea măsurilor de stimulare pentru angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET, cu referire la transmiterea documentelor lipsă.

2.7. Se abrogă prevederile Cap. 9 „Facilități acordate angajatorilor" care cuprindeau o serie de scutiri și reduceri aplicate contribuției pentru asigurările pentru șomaj datorate de angajatori.

2.8. H.G. nr. 174/2002 se actualizează cu prevederile Codului fiscal, valabile de la data de 1 ianuarie 2018 prin care au fost eliminate contribuțiile sociale de la nivelul angajatorului, acestea trecând în sarcina angajatului. La nivelul angajatorului a rămas contribuția asigurătorie pentru muncă.