Forum
Proiect interreg Romania Bulgaria locuri de munca Jobs Giurgiu Teleorman

Tренинг „Работа в интеркултурна среда“ - Велико Търново

На 19 октомври 2018г. от 13.30 до 16.00 Кариерен център на Великотърновския университет и Европа Директно - Велико Търново организират тренинг "Работа в интеркултурна среда". Тренингът е насочен към студенти и завършващи ученици и цели представяне на предизвикателствата за работа в интеркултурна среда, работа в европейски институции, он-лайн трудови борси. В семинара ще участват представители на Бюрото по труда в Гюргево, Румъния, които ще представят спецификата на пазара на труда в трансграничната зона България - Румъния. Събитието е в рамките на трансгранична мрежа за трудова мобилност. Програмата на тренинга :

РАБОТА В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА

19 октомври 2018, петък

Великотърновски университет, Корпус 5, зала 508

13.00 – 13.30 – Регистрация, кафе-пауза

13.30 – 13.40 – Откриване на тренинга, представяне на работната програма

Олег Божанов, Директор на Кариерен център ВТУ

13.40 – 14.10 – Работа в интеркултурна среда, специфика на комуникацията

Доц. д-р Велислава Чавдарова

14.10 – 14.20 – Въпроси, отговори

14.20 – 14.50 – Да работим за европейските институции – какво означава това

Доц. д-р Теодора Калейнска, директор Европа Директно

14.50 – 15.05 – Въпроси, отговори

15.05 – 15.45 – Специфика на работата в интеркултурна среда – да работим в чужбина в съседна страна – представяне на трудовия пазар в транс-граничния регион на Румъния

Turtui Clarisa Nicoleta, Бюро по труда – Giurgiu, Romania

Stefan Aurica

Dogaru Gratziela-Valy

15.45 - 15.55 - Въпроси, отговори

15.55 – 16.00 - Закриване