Forum
Proiect interreg Romania Bulgaria locuri de munca Jobs Giurgiu Teleorman

Регионална конференция на представители на бюрата по труда

На 18 и 19 октомври 2018г. в гр. Елена ще бъде проведена регионална конференция на представители на бюрата по труда и агенти на EURES от Северна България, посветен на трудовата мобилност в Европа и услугите, които предоставят в подкрепа мрежите на EURES и на Европа Директно. В семинара ще бъдат представени услугите и он-лайн ресурсите на двете европейски мрежи, планът Юнкер и работата на ЕК за създаване на нови работни места, икономически растеж и развитие. Специален акцент на срещата ще бъде участието на представители на Бюрото по труда в Гюргево, Румъния и представяне на спецификата на пазара на труда в трансграничната зона България – Румъния.