Forum
Proiect interreg Romania Bulgaria locuri de munca Jobs Giurgiu Teleorman

Concurs planuri de afaceri

În calitate de Beneficiar, FUNDAȚIA EMMA, împreună cu partenerii ASOCIAȚIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL și PUBLIC CREATION SRL, derulează proiectul “Antreprenoriat social de succes în regiunea Sud-Muntenia”, cod MySMIS 127253.

Începând cu data de 11.12.2019 se deschide sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului. Depunerea planurilor de afaceri se va derula până la data de 10.02.2020.

Planurile de afaceri depuse vor respecta formatul standard publicat cu privire la metodologia de selecție a planurilor de afaceri.

În cadrul procesului de selectie pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile (domiiliu sau resedinta in unul din judetele in regiunea Sud-Muntenia) și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică sectorului economiei sociale (Antreprenor în economia socială Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere socială Cod COR 112036). Selecția planurilor de afaceri depuse de aceste persoane se va realiza în limita a 10% din toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare.

În urma concursului de idei de afaceri, se vor finanța, cu ajutorul schemei de minimis, 22 de planuri de afacere inovative în sectorul social. Cele 22 de afaceri subvenționate vor crea minim 106 locuri de muncă noi, care vor fi menținute timp de 18 luni pe durata de acordare a subvenției și cel putin 6 luni după finalizarea proiectului.

Finanțările acordate în cadrul Concursului reprezintă ajutoare de minimis alocate în cadrul Schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale aprobată prin Ordinul MFE nr. 772/03.08.2018.

Mai mult detalii la: http://www.antreprenoriatsocial.ro/